QUANTIFIERS (TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNG)Hôm ni, Anh ngữ Quốc tế Elite GLobal lý giải các bạn một số từ hướng đẫn lượng trong giờ Anh nhé!
 1. Some–Dùng vào câu khẳng địnhSome + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some pens are on the table.There are some pens on the table.

Bạn đang xem: Từ chỉ định lượng trong tiếng anh

Some + uncountable noun + V(số ít)There is some ink in the inkpot. 
*

 2. Many/ much– Dùng vào câu đậy định và câu nghi hoặc. “Much” hay ko được sử dụng trong câu xác định. “Many” có thể sử dụng được trong câu xác định nhưng lại “a lot of” thường được dùng nhiều hơn trong câu đàm thoại.Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)There are many books on the table.There are not many boys here.Are there many teachers in your school? Much + uncountable noun + V(số ít)There isn’t much fresh water on earth.There is much milk in the bottle.We didn"t spover much money.Nhưng chú ý rằng , họ dùng “too much” với “so many” trong số câu khẳng định:We spent too much money.  3. A lot of/ lots of/ plenty of– Dùng vào câu khẳng địnhA lot of/ lots of/ plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A lot of pupils/ lots of pupils are in the library now.Plenty of shops take checks. A lot of/ lots of/ plenty of + noun (không đếm được) + V(số ít)Lots of sugar is sold in the shop.A lot of time is needed to learn a language.Don’t rush, there’s plenty of time. 4. A great khuyễn mãi giảm giá of (= much)/ a number ofA great giảm giá khuyến mãi of + uncountable noun + V (số ít)A great deal of rice is produced in Vietnam A large number of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A large number of cows are raised in Ba Vi. The number of + countable noun (số nhiều) + V (số ít)The number of days in a week is seven.The number of residents who have sầu been questioned on this matter is quite small.  5. A little cùng littleA little (không nhiều tuy vậy đủ dùng) + uncountable noun + V(số ít)Little (gần như không có gì) + uncountable noun + V(số ít)A: Can you give me some ink?B: Yes, I can give you some. I’ve got a little ink in my pen(No, I’m sorry. I’ve got only little)We must be quiông xã. There is little time. (= not much , not enough time )He spoke little English, so it was difficult khổng lồ communicate with himHe spoke a little English, so we were able khổng lồ communicate with him. 6. A few và fewA few (hiếm hoi tuy nhiên đầy đủ dùng) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Few (gần như ko có) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Ví dụ:The house isn’t full. There are a few rooms empty .Where can I sit now? - There are few seats left.He isn"t popular. He has few friends.She"s lucky. She has few problems. (= not many problem) 7. AllAll + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)All students are ready for the exam. All + uncountable noun + V(số ít)Nearly all water on earth is salty. 8. Most of, all of, some of, many ofMost/ some/ all/ many + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some people are very unfriendly.Most of, some of, all of, many of + the/ his/ your/ my/ this/ those... + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some of the people at the tiệc ngọt were very friendly.Most of my friends live sầu in Hanoi. 

Anh ngữ Elite Global mong muốn bài học kinh nghiệm bên trên giúp ích cho mình vào vấn đề học tập giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Cách Tải Lmht Về Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Tải Và Cài Đặt Lol Về Máy Tính Đơn Giản Nhất

Hiện nay, tiếng Anh giao tiếp càng ngày càng trsinh hoạt đề xuất quan trọng đặc biệt. Với pmùi hương pháp Trực Quan Giao Tiếp tại Anh ngữ Elite Global sẽ giúp chúng ta TỰ TIN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH.  


*

*
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ELITE PROGRAMCHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÁC CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERSCHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA