GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:trước mắt
English translation:Initially
Entered by: Mien H. LuuBạn đang xem: Trước mắt tiếng anh là gì

23:33 Oct 17, 2012
Vietnamese khổng lồ English translationsBus/Financial - Investment / Securities / List of investment projects
Vietnamese term or phrase: trước mắt
Nâng cao năng lực cơ khí sản xuất trong nước. Trước mắt, phân phối các trang bị phi tiêu chuẩn, các cụ thể, prúc tùng sửa chữa thay thế.
Mien H. Luu
*

Local time: 08:56
Initially / In the initial stage / In the first stage
Explanation:Trước đôi mắt tại chỗ này không những nói tới một điều trước tiên buộc phải có tác dụng, mà lại nói về giải đoạn sản xuất đầu tiên vì vậy dịch là "In the initial stage" thích hợp hơn.

*

Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Trung LeUnited StatesLocal time: 17:56

Grading commentInitially would best suit my context. thank you4 KudoZ points were awarded for this answer

*

5first/first of allThis person is a trungcapmamnon.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to lớn be a trungcapmamnon.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">TUYET NGUYEN

*

5 -1In short termThis person is a trungcapmamnon.com Certified PRO in English lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a trungcapmamnon.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linch Hoang

*

Explanation: Ngược nghĩa với In short term là In long term: về thọ dàiThis person is a trungcapmamnon.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a trungcapmamnon.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linh HoangVietnamLocal time: 08:56Specializes in fieldNative speaker of:
*
Vietnamese


Xem thêm: Ca Sĩ Nguyễn Hương Ly Sinh Năm Bao Nhiêu, Nguyễn Hương Ly Cover Là Ai

disagree
This person is a trungcapmamnon.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a trungcapmamnon.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> TUYET NGUYEN: "Trước mắt" does not mean "short term", also, it should be "in the short term". 16 mins