English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tổ chức triển khai
*
verb
*
lớn establish, to phối up to organize lớn arrange; to organize Tôi sẽ tổ chức triển khai thời khoá biểu làm thế nào để cho hoàn toàn có thể phát xuất mau chóng rộng I"ve sầu organized/arranged my schedule so that I can leave sầu earlier công ty chúng tôi này được tổ chức thành các ban This company is organized inlớn several departments to lớn hold; to organize Tổ chức nhóm chợ sách trên thủ đô hà nội To hold a book fair in Hanoi Các người cùng cơ quan của chị em vẫn tổ chức tiệc chia ly người vợ Her colleagues organized a farewell dinner for her organization Một tổ chức triển khai thiết yếu trị / phi chính phủ A political/nongovernmental organization Chúng tôi không thích hợp phương pháp tổ chức chủ thể của ông We are unhappy with the organization of your company organizational Hoàn thiện những phương pháp tổ chức triển khai To better organizational methods
*