Vâng, thọ rồi mình ko viết bài bác vào thể loại Thủ thuật máy vi tính đến chúng ta phát âm rồi