Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm cùng Brandon phú trách nát.

Bạn đang xem: In a while là gì

quý khách hàng đang xem: In a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học lúc này, hai thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to lớn this place, but when they’re here, they often see their friends và relish the conversation with them.

Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Giới ttốt tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng cười ngôn ngữ vang khắp nơi; ai cũng vui say mê khung cảnh thoải mái và dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan cùng Mike cũng thế. Họ không nhiều khi đến trên đây tuy thế Lúc ở chỗ này thì bọn họ gặp gỡ chúng ta cùng chat chit vô cùng vui.

MIKE: It’s good lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc đều fan xung quanh mình nô nức, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed and seems to be carefree. We deserve sầu moments like this once in a while.

Đúng thừa. Ai nấy thảnh thơi với dường như ko lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng thừa hưởng gần như thời gian vắt này, rất lâu một lượt.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô dùng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học tập được tự này khi tôi hiểu một cthị xã buổi tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to this coffee-cửa hàng. When was the last time we were here, vì chưng you remember?

Cô vừa nói đôi lúc chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta cho tới đây là hồi nào, cô bao gồm nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to lớn rest, enjoy coffee và my favorite almond cookies.

Ồ, đó là cách đây không lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi sắm sửa, mua tương đối nhiều do có buôn bán giá chỉ xuất sắc. Mình nghỉ ngơi trên phía trên để uống cafe với ăn bánh hạnh nhân tôi khôn xiết thích hợp.

MIKE: I rethành viên now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô gồm trí tuệ xuất sắc vượt, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta mới sắp tới, hiếm hoi nhỏng ta mong mỏi.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time khổng lồ relax.

Mình sắp tới nhiều hơn thế nữa nhé. Tại trên đây đáng yêu thừa. Chúng mình bận, tuy vậy sau kỳ thi, sẽ có tương đối nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re khổng lồ be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going lớn intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta tất cả việc có tác dụng mùa hè này. Cô đang bán hàng mang lại tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to lớn st& up all the time. I’ll have khổng lồ sit down and relax at break time.

MIKE: That’s right. I’ll have to work hard at the ngân hàng, too. Both of us need to lớn get experience in the workforce và we also need lớn build up our cash savings.

Đúng thay. Tôi cũng biến thành đề nghị thao tác các ở bank. Cả hai họ buộc phải tay nghề làm việc, bản thân cũng cần được nhằm dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school and then at work. What bởi you Call a person who works very hard?

Anh luôn luôn suy nghĩ mang đến làm việc. Anh lo bài toán học ở trường, rồi việc làm cho. Một fan thao tác nhiều vượt Hotline là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve sầu only heard of an alcoholic.

Từ này tốt thất thoát. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. and often gets drunk. He’s addicted to lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là fan uống rượu chát, bia, rượu táo tợn, v.v... những vượt cùng giỏi bị say sưa. Hắn là một trong fan nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh chưa hẳn là bạn nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà cố gắng ly rượu vào tay, không thao tác gì hết.

MIKE: I wouldn’t bởi vì that, you know me!

Tôi không lúc nào làm cố kỉnh. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time khổng lồ rest.

Vậy anh không hẳn là 1 trong anh nghiện tại rượu, tuy vậy anh là anh nghiện tại làm việc. Anh thao tác một ngày dài, không ngừng ngơi luôn luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là người nghiện rượu, nhưng lại cũng ko là bạn nghiện nay có tác dụng. Tôi còn mong mỏi làm cho nhiều hơn thế. Tôi nghĩ tôi tương đối lười nhác.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh siêng học chuyên làm cho. Tôi thấy nặng nề tị nạnh kịp cùng với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói nhỏng tôi là người hùng của cô! Tôi ước gì đấy là việc thực! Chính thực ra tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee and this fun place.

Xem thêm: 1 Tỷ Bảng Anh Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt, 1 Bảng Anh (Gbp) Quy Đổi Được Bao Nhiêu Tiền Việt

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức là ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC tức thị MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa gặp gỡ lại quí vị vào bài học cho tới.