Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc.

Bạn đang xem: Hạn nộp báo cáo tài chính

Kế toán 1A xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến lịchnộptờ khai thuế, báo cáo thuế 2022, cũng như thời hạn nộp báo cáo tài chính 2021để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

*


Để biết được lịch nộp báo cáo thuế 2022, chúng ta căn cứ vào pháp lý sau:

Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.Luật quản lý thuế 2019Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: Nghị định 126/2020/NĐ-CPThông tư 80 của Bộ Tài Chính: 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CPngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuếThông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTChướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ/CPngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuếnăm 2022

ThángThời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

Tờ khai thuế GTGT T12/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022

*Với cáctổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

** Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Xem thêm: Game Cắt Tóc Nữ Đẹp - Game Cắt Tóc Nữ: Trò Chơi Cắt Tóc Bạn Gái

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2022thời hạn nộp báo cáo tài chính2021mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính./.