Bạn đang xem: Chứng khoã¡n thiãªn việt bã¡o lã£i quã½ iv giảm 54%, hæ¡n ná»­a tã i sản lã  tiền gá»­i

Tiêu đề Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/trăng tròn Q3/trăng tròn Q2/trăng tròn Q1/đôi mươi

Doanh thu thuần về vận động tởm doanh

311

185.5

299.6

256.3

244.7

150.7

169

70.8

Ngân sách chi tiêu chuyển động ghê doanh

37.7

56.5

85.7

41.8

39.3

31.3

19.9

124.1

Lợi nhuận gộp của chuyển động kinh doanh

273.4

129

213.9

214.5

205.4

119.4

149.1

-53.2

Tỷ suất ROI gộp (%)

87.9

69.5

73.8

82.6

83.9

79.3

88.2

-75.2

Lợi nhuận thuần từ chuyển động khiếp doanh

199.2

86.1

183.8

187.1

163.5

86.6

122

-83.2

Lợi nhuận khác

-12.9

-0.2

0

-0.1

0

-0

0

0

Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế

186.3

85.8

183.8

187

163.5

86.6

122

-83.2

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

147.7

69.3

148.1

150.8

132

69.5

111

-79.6

Tỷ suất ROI ròng rã (%)

47.6

37.4

51.1

59.1

53.9

46.1

65.6

-112.4


Xem không thiếu
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã TVS
*
Sự kiện về mã TVS

TVS: Đính thiết yếu Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2021


TVS: Báo cáo công dụng giao dịch thanh toán CP của bạn nội cỗ Nguyễn Nam Sơn


TVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ hay niên năm 2022


TVS: Nghị quyết HDQT về vấn đề trải qua planer tổ chức triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2022


TVS: Thông báo thanh toán CP của bạn nội bộ Nguyễn Nam Sơn


TVS: Giải trình biến động LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước


TVS: Giải trình dịch chuyển LNST Hà Nội quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước


TVS: Báo cáo quản trị rủi ro khủng hoảng năm 2021


TVS: Báo cáo tình trạng quản lí trị đơn vị năm 2021


TVS: Báo cáo kết quả thanh toán giao dịch CP của Người nội bộ Bùi Thị Kim Oanh


*
giao hoán kăn năn nước ngoài TVS

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

45.60

4,700

3,600

+1,100

0.21

0.16

0.05

45.70

5,800

10,000

-4,200

0.26

0.45

-0.19

44.75

1,800

44,500

-42,700

0.08

1.99

-1.91

46.15

1,100

2,100

-1,000

0.05

0.1

-0.05

46.25

11,200

16,700

-5,500

0.52

0.78

-0.25


*
Kế hoạch marketing TVS

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# Kế hoạch 2021 Lũy tiếp theo Q4/2021 Đạt được

Doanh thu

-

1,052.4

-

Lợi nhuận trước thuế

313.8

642.9

204.91%

Lợi nhuận sau thuế

251

516

205.56%


*
Lịch chia cổ tức TVS


Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Chat Kết Bạn Phổ Biến Tại Việt Nam

0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi đọc tin được 24H Money chắt lọc từ các nguồn thiết yếu thống và tin cậy còn chỉ sở hữu quý hiếm tham khảo. 24H Money không Chịu đựng trách nát nhiệm về gần như tổn thất vì áp dụng mọi tài liệu này.