Bộ Nội vụ là một trong những cơ quan Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong mạng lưới hệ thống cơ quan Nhà nước. Vậy, Bộ Nội vụ là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ như thế nào ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?


Khái niệm nội vụ, Bộ Nội vụ?

Nội vụ là việc làm nội bộ, là cách sắp xếp, nơi ăn ở, cách ăn mặc, sắp xếp thời giờ hoạt động và sinh hoạt … của quân nhân trong doanh trại .

Bạn đang xem: Bộ nội vụ tiếng anh là gì


Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ văn thư, lưu trữ Nhà nước và quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.


Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ

Theo lao lý tại Điều 2 – Nghị định số 34/2017 / ND-CP về tính năng trách nhiệm quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ, đơn cử :– Trình nhà nước dự án Bất Động Sản luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án Bất Động Sản pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của nhà nước, dự thảo nghị quyết liên tịch giữa nhà nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chương trình, kế hoạch thiết kế xây dựng pháp lý hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và những dự án Bất Động Sản, đề án, chương trình, nghị quyết theo sự phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ; trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, trung hạn, hàng năm và những dự án Bất Động Sản, côgn trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, nghành do Bộ Nội vụ quản trị .– Trình Thủ tướng nhà nước dự thảo quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc ngành nghành do Bộ Nội vụ quản trị hoặc theo phân công .– Ban hành thông tư, quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ ; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai những văn bản đó .– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, năm năm, hàng năm và những đề án, dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc đã được phát hành hoặc phê duyệt thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ .– Về tổ chức triển khai hành chính, sự nghiệp Nhà nước :+ Trình nhà nước đề án cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của nhà nước theo nhiệm kỳ Quốc hội ; đề án, dự thảo nghị định của nhà nước về xây dựng mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; dự thảo nghị định lao lý tổ chức triển khai những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ; dự thảo nghị định lao lý việc phân cấp quản trị tổ chức triển khai cỗ máy hành chính, sự nghiệp Nhà nước .+ Thẩm định những dự thảo nghị định của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; đánh giá và thẩm định đề án xây dựng, sáp nhập, giải thể, tổ chức triển khai lại tổng cục và tương tự, vụ, cục và tương tự do Bộ, cơ quan ngang Bộ trình nhà nước ; đánh giá và thẩm định dự thảo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của tổng cục và tương tự thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ ; đánh giá và thẩm định đề án và dự thảo quyết định hành động ủa Thủ tướng nhà nước về việc xây dựng, sáp nhập, giái thể, tổ chức triển khai lại những tổ chức triển khai hàng chính, sự nghiệp Nhà nước và những tổ chức triển khai tư vấn, phối hợp liên ngành do những Bộ, cơ quan ngàng Bộ, cư quan thuộc nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố thường trực TW ( gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) trình Thủ tướng nhà nước .+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng nhà nước và những bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước thanh tra rà soát lại lần cuối những dự thảo nghị định của nhà nước lao lý chứng năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước trước khi trình Thủ tướng nhà nước ký, phát hành .+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh tra rà soát công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của cán Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước .+ Hướng dẫn tiêu chuẩn chung để thực thi phân loại, xếp hạng những tổ chức triển khai hành chính, tổ chức triển khai sự nghiệp Nhà nước theo pháp luật của pháp lý .

*

Địa chỉ Bộ Nội vụmoha.gov.vn

Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?

Bộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of Home affairs .The ministry of home affairs is an agency of the government of the socialist republic of Vietnam, performing the function of state management in the fields of : state administrative appratus organization ; local government organization, administrative boundary management ; state cadres, civil servants and employees ; association organizations and non-governmental organizations state clericals, archives and state management of public services in the domain of the ministry’s management in accordance with the law .

Một số từ tiếng anh liên quan tới Bộ Nội vụ

Socialist Republic of Viet Nam : Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .President of the Socialist Republic of Viet Nam : quản trị Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Vice president of the socialist Republic of Viet Nam : Phó quản trị Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Ministry of National defence : Bộ Quốc phòng .Ministry of public security : Bộ công an .Ministry of foreign affairs : Bộ ngoại giao .Ministry of justice : Bộ Tư pháp .

Ministry of finance: Bộ Tài chính.Ministry of industry and trade : Bộ công thương .Ministry of labour : Bộ Lao động .

Xem thêm: Tải Game Temple Run 2 - Tải Temple Run 2 Trên Pc Với Memu

Như vậy, Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày nhiệm vụ quyền hạn, địa chỉ của Bộ Nội vụ.