Trang chủ / Tin tức / Mở trường mầm non tư thực cần những điều kiện gì

Mở trường mầm non tư thực cần những điều kiện gì

Để có đủ điều kiện  mở trường  và hoạt động trường mầm non cần có một số quy định sau:

Đầu tiên  bạn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có chức năng đào tạo về mầm 

** Cô giáo sư phạm mầm non cần có những kỹ năng gì  ? ?

Một số điều kiện phải đáp ứng đủ:

 • Có dự án mở trường phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội và quan trọng nhấ là phù hợp với sở giáo dục  địa phương có cơ quan Nhà nước thẩm quyền phê 
 •  Dự án đề xuất phải đảm bảo  được  đạt chuẩn về mục tiêu đề ra và nội dung chương trình giảng dạy. Cùng với đó là cơ sở vật chất, địa điểm mở trường   và kính tế tài chính phải đáp ứng được nhu cầu của học sinh  và sự phát  triển  của Trường

 

Mở trường mầm non tư thực cần nhưng điều kiện gì

Mở trường mầm non tư thực cần nhưng điều kiện gì

Tiếp theo là có giấy xin phép  mở trường mầm non tại cơ quan hành chính thuộc cấp  huyện

Một số thủ tục bao gồm:

 • Địa điểm đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ giản dạy phải đáp ứng được sự duy trì và phát triển cả trường. Địa điểm phải phải đảm bảo về vấn đề vẹ sinh môi 
 • Số lượng học sinh trẻ mầm non là phải có ít nhất là 3 nhóm trẻ và nội dung chương trình giáo dục phải theo chuẩn quy định của Bộ giá dục và đào 
 •  Dội ngũ giảng dạy phải đạt chuẩn và có quy chế  hoạt động tổ chức cụ thể.

 Để có thể  đạt được chứ danh Hiệu trưởng cần một số tiêu chuẩn:

 •    Là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam
 •    Được chấp nhận từ cơ quan  cấp huyện.
 •    Độ tuổi không quá 65 tuổi có sức khỏe tốt.
 •    Năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý tốt
 •    Bằng cấp: từ  bằng trung cấp sư phạm trở lên.
 •    Phẩm chất,  chính trị tốt.
 •    Đã hoàn thành lớp nghiệp vụ quản lý  giáo dục

Với giáo viên trường mầm non cần có các điều kiện:

 •    Là người Việt Nam
 •    Phẩm chất, đạo đức, yêu mên trẻ em.
 •    Bằng cấp: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Trường hợp giáo viên có bằng trung cấp sư phạm khác thì  phải  có thêm chứng chỉ sư phạm mầm non.

Trong 2 năm sau khi mở trường, Trường không đáp ứng các điều kiện trên  đối với giáo viên giảng dạy cũng như hiệu trưởng sẽ bị thu hồi quyết định thành lập trường. Ngược lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên trường sẽ được cấp giấy phép  hoạt động giáo dục