Trang chủ / Hướng nghiệp / Giáo viên mầm non phân theo các hạng và hưởng lương theo bằng cấp

Giáo viên mầm non phân theo các hạng và hưởng lương theo bằng cấp

Cách xếp hạng giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non hạng 4

Là giáo viên đã tốt nghiệp trung cấp mầm non trở lên, ngoài ra có trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học  sử dụng kỹ năng tin học.

Giáo viên đó luôn biết phối hợp  công việc với đồng nghiệp và trẻ nhỏ. Nuôi dạy trẻ nhỏ theo chương trình đào tạo giáo dục theo chương trình chuẩn, Quản lý và bảo quản tài sản vật chất của trường và lớp. Có nhiệm vụ  đảm bảo giữ gìn an toàn sức khỏe của bé trong thời gian trên lớp.  Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng về đọa đức và chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức và trình độ trong quá trình công tác và giảng dạy.

Giáo viên mầm non hạng 3

Là giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở nên và có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo chuẩn đào tạo giáo dục. Có trình độ tin học văn phòng và các kỹ năng sử dụng máy tinh côn nghệ thông tin. Ngoài ra có chứng chỉ bồi dưỡng giao viên mầm non hạng 3.

Ngoài các công việc của giáo viên hạng 4 thì giáo viên hạng 3 còn phải thường xuyên làm báo cáo, hướng dẫn minh họa các khóa bồi dưỡng giáo viên mầm non. Còn hướng dẫn các đông nghiệp cách thực hiện chương trình giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Một số tổ chức ngoại khóa hay thi sáng tạo giáo viên hạn 3 tham gia làm ban giám khảo  đánh giá, nhận xét chuyên môn và kỹ năng chuyên môn . Với thực tập sư phạm mầm non cũng qua giáo viên mầm nọn hạng 3 đánh giá.

Giáo viên mầm non hạng 2

Là giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non và có trình đô ngoại ngữ bậc 2, có trình độ tin học và kỹ năng sử dụng máy tính công nghệ thông tin, có chứng chỉ bồi dưỡng  sư phạm giáo viên mầm non hạng 2.

Bên cạnh những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 3 thì giáo viên mầm non hạng 2 còn phải tham gia vào biên tập soạn bài giảng các lớp bồi dưỡng giáo viên sư phạm mầm non cấp huyện.

 Là người thực hiện và tuyên truyền các chủ trường, đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước.

Thực hiện các chương trình giáo dục và chỉ bảo hướng dẫ đồng nghiệp thực hiện kế hoạc giáo dục.Là giáo viên được ghi nhận là chiến sĩ hti đua cấp cơ sở hay dạy giỏi cấp huyện.

 

Để có thể thawgn chức từ giáo viên mầm non hạng 3 lên giáo viên mầm non hạng 2 cần có thời gian làm việc công tác với giáo viện mầm non hạng 3 là 6 năm hoặc với giáo viên mầm non hạng 3 1 năm và có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi xét thăng hạng thơi gian là 1 năm.

Giáo viên mầm non phân theo các hạng và hưởng lương theo bằng

Giáo viên mầm non phân theo các hạng và hưởng lương theo bằng

Cách tính lương giáo viên mầm non theo bằng cấp

Giáo viên mầm non là cô giáo dạy trẻ cũng có chế độ hưởng lương theo bằng cấp, các chức danh nghệ nghiệp của ngành sư phạm giáo viên mầm non áp dụng theo bảng lương  nghiệp vụ chuyên môn.

  • Với  giáo viên mầm non hạng 2  sẽ được áp dụng hệ số lương loại A1( 2,34 đến 4,98)
  • Giáo viên mầm non hạng 3 sẽ được áp dụng theo hệ số lương loại A0( 2,10 đến 4,89).
  • Giáo viên mầm non hạng 4 sẽ được áp dụng theo hệ số lượng loại B(1,86 đến 4,06).